STEN SAARITS “Rambituled”

Heliinstallatsioon, 6 ruuporkõlarit, 1 madalsageduskõlar

Heliinstallatsiooni saatel kujuneb välja näidend, kus külastajad on igasugusest visuaalsest stiimulist ilma jäetud. Lavastuslikust teosest on eemaldatud ka näitlejad ja sündmused. Ainus, mis säilib, on varieeruvad teadaanded millestki koheselt toimuvast. Teateid esitavad heliallikad suunavad heli kitsa levialaga paikadesse nagu prožektorid. Kompositsiooni toetavad vaevu kuuldavad infrahelivõnked ühest madalsageduskõlarist. Infraheli avaldab inimesele tihtipeale tugevat mõju, ennekõike seletamatut hirmu- või ärevustunnet. Muuseas, selliste sageduste kohalolu on tihtilugu olnud seletuseks olukordadele, mil inimesed on väidetavalt kogenud midagi paranoormalset.

 

 

 

TEKSTID Sten Saaritsa teose kohta.