SKATKA “Okasriigike”

video, performance

Eestlastel on nüüdseks enneolematu vabadus piire ületada. Samuti võimaldab uudne infrastruktuur nii kohalikel kui ka mujalt pärit kasutajatel nautida digitaalse Eesti hüvesid piirideüleselt. Siiski määrab eestlaseks olemise kognitiivsed piirid psühhosfääris hõljuv sümboolne reostus. Euroopat tabanud rändekriis ja ühiskondlikud protsessid on loonud aluse kollektiivsete kogemuste ja mälu allalaadimiseks, kus eksisteerb selge piir, kes on head, kes pahad. Jääb mulje, et kui digitaalses ruumis lüüakse klaase kokku ja kõik on teretulnud, siis füüsilises ruumis pole sarvede kokkujooksmise tõttu piiride maha märkimisest veel loobutud.

 

 

 

TEKSTID SKATKA teose kohta.